• Jana Steinerová Odhady Nemovitostí Pardubice

  Jana Steinerová soudní znalec

  Odhady nemovitostí Pardubice

  Volejte:

JANA STEINEROVÁ

line

Jsem soudní znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti.

V roce 2000 jsem byla Krajským soudem v Hradci Králové jmenována soudní znalkyní v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti.

Znalecké posudky a odhady nemovitých věcí (dále jen nemovitostí) pro fyzické a právnické osoby provádím nejčastěji v okrese Pardubice, Chrudim a Hradec Králové, dále po celém Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji, po domluvě též na ostatním území ČR.

Kontaktujte mě


* Pokud vyplníte telefonní číslo zavolám Vám zadrma na zpět.

Na Váš dotaz odpovím v nejkratší možné době.

Jana Steinerová Odhady Nemovitostí Pardubice

PROČ SI VYBRAT MĚ

line

Dlouholetá praxe

Za 18 let praxe jsem zhotovila více jak 3500 odhadů nemovitostí.

Vstřícné jednání

Naprostá většina mých klientů byla velmi spokojena s mým jednáním, dokazují to i reference poskytnuté zákazníky. Ráda Váši názor také zveřejním.

Dlouholetá praxe

3500+ vypracovaných Posudků


Ceník odhadů nemovitostí

line

Ve většině případů je nutná prohlídka nemovitostí včetně zaměření na místě.

Cestovní náhrady

Do vzdálenosti 30 km od Němčic, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic nejsou cestovní náhrady účtovány,
ve vzdálenosti nad 30 km jsou ve výši 5 Kč/km

Způsob platby

Osobně při předání
Převodem na účet

Administrativní cena - zjištěná dle oceňovací vyhlášky

Znalecký posudek pro finanční úřad - daň z nabytí nemovitých věcí.

rodinný dům, chalupa, rekreační dům


od 3500 Kč

bytová jednotka


2000 Kč

Rekreační chata, zahrádkářská chata


od 2500 Kč

Průmyslový objekt
popř. celý areál - budovy, haly


od 5000 Kč

Zemědělský objekt
popř. celý areál – kravíny, stodoly


od 5000 Kč

Pozemek


od 1500 Kč

Obvyklá cena

Znalecký posudek například pro dar, dědictví, vklad do účetnictví, finanční úřad - daň z příjmu, insolvenční řízení apod.

rodinný dům, chalupa, rekreační dům


od 4500 Kč

bytová jednotka


od 3000 Kč

Rekreační chata, zahrádkářská chata


od 3000 Kč

Pozemek


od 2500 Kč

Máte jakýkoli dotaz k odhadům nemovitostí

volejte: 736 100 364

PROVEDU OCENĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH NEMOVITOSTÍ

line
 • pozemky
 • rodinné domy
 • byty
 • chalupy a chaty
 • garáže
 • bytové domy

STANOVÍM CENU VAŠICH NEMOVITOSTÍ PRO

line
 • potřebu Finančního úřadu - stanovení výše ceny oceňovaných nemovitostí pro daň z nabytí nemovitých věcí, od 1. 11. 2016 hradí kupující pro tento případ se posuzuje výše ceny nemovitostí:
  • podle kupní smlouvy
  • podle administrativní ceny z posudku = cena zjištěná podle platného cenového předpisu ke dni ocenění. Ocenění se provádí ke dni vzniku právních účinků zápisu. Daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena z ceny vyšší 1. nebo 2.
 • darování
 • dědické řízení – stanovení ceny obvyklé, tržní
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • věcná břemena váznoucí na nemovitosti
 • vklad do účetnictví
 • dražby
 • exekuce
 • insolvenční řízení


PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

line

Podklady nejsou podmínkou pro vypracování posudku.

orientační soupis

 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
 • doklady omezující vlastnická práva
 • smlouvy o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu
 • doklady o nabytí vlastnictví
 • kupní smlouva
 • prohlášení vlastníka §5 zákona č. 72/1994 Sb. s popisem nemovitosti, vč. výkresové části celého objektu - při ocenění bytu
 • dříve vypracované znalecké posudky

dále je vhodné doložit

 • kopie katastrální mapy, popř. pozemkové mapy či geometrický plán
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas na oceňovanou stavbu, popř. informace o stáří všech objektů, případně i rekonstrukcí
 • projektová dokumentace k oceňovaným nemovitostem

stavby oceňované výnosovým způsobem

 • údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného)
 • velikost pronajaté plochy
Co o mě řekli mí klienti

REFERENCE

line

Kontaktujte mě, ráda odpovím na Váš dotaz

line

* Pokud vyplníte telefonní číslo zavolám Vám zadrma na zpět.
Na Váš dotaz odpovím v nejkratší možné době.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace