• Jana Steinerová Odhady Nemovitostí Pardubice

  Jana Steinerová soudní znalec

  Odhady nemovitostí Pardubice

  Volejte:

JANA STEINEROVÁ

line

Jsem soudní znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti.

V roce 2000 jsem byla Krajským soudem v Hradci Králové jmenována soudní znalkyní v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti.

Znalecké posudky a odhady nemovitých věcí (dále jen nemovitostí) pro fyzické a právnické osoby provádím nejčastěji v okrese Pardubice, Chrudim a Hradec Králové, dále po celém Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji, po domluvě též na ostatním území ČR.

Jana Steinerová Odhady Nemovitostí Pardubice

PROČ SI VYBRAT MĚ

line

Dlouholetá praxe

Za 20 let praxe jsem zhotovila více jak 3500 odhadů nemovitostí.

Vstřícné jednání

Naprostá většina mých klientů byla velmi spokojena s mým jednáním, dokazují to i reference poskytnuté zákazníky. Ráda Váš názor také zveřejním.

Dlouholetá praxe

3500+ vypracovaných Posudků


Ceník odhadů nemovitostí

line

Ve většině případů je nutná prohlídka nemovitostí včetně zaměření na místě.

Cestovní náhrady

Do vzdálenosti 30 km od Němčic, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic nejsou cestovní náhrady účtovány,
ve vzdálenosti nad 30 km jsou ve výši 5 Kč/km

Způsob platby

Osobně při předání
Převodem na účet

Obvyklá cena a tržní hodnota

Znalecký posudek nebo odborné vyjádření k ceně, například pro dar, dědictví, vklad do účetnictví, finanční úřad - daň z příjmu, insolvenční řízení apod.

rodinný dům, chalupa, rekreační dům


od 7500 Kč

bytová jednotka


od 5500 Kč

Rekreační chata, zahrádkářská chata


od 4000 Kč

Pozemek


od 3000 Kč

Máte jakýkoli dotaz k odhadům nemovitostí

volejte: 736 100 364

PROVEDU OCENĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH NEMOVITOSTÍ

line
 • pozemky
 • rodinné domy
 • byty
 • chalupy a chaty
 • garáže
 • bytové domy

STANOVÍM CENU VAŠICH NEMOVITOSTÍ PRO

line
 • potřebu Finančního úřadu - daň z příjmu
 • darování
 • dědické řízení – stanovení ceny obvyklé, tržní
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • věcná břemena váznoucí na nemovitosti
 • vklad do účetnictví
 • dražby
 • exekuce
 • insolvenční řízení


PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

line

Podklady nejsou podmínkou pro vypracování posudku.

orientační soupis

 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
 • doklady omezující vlastnická práva
 • smlouvy o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu
 • doklady o nabytí vlastnictví
 • kupní smlouva
 • prohlášení vlastníka §5 zákona č. 72/1994 Sb. s popisem nemovitosti, vč. výkresové části celého objektu - při ocenění bytu
 • dříve vypracované znalecké posudky

dále je vhodné doložit

 • kopie katastrální mapy, popř. pozemkové mapy či geometrický plán
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas na oceňovanou stavbu, popř. informace o stáří všech objektů, případně i rekonstrukcí
 • projektová dokumentace k oceňovaným nemovitostem

stavby oceňované výnosovým způsobem

 • údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného)
 • velikost pronajaté plochy
Co o mě řekli mí klienti

REFERENCE

line
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace